Gerilim bakımından sınıflandırılan elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinde 1 ila 35 kV arasındaki gerilim değerine sahip olan şebekeler orta gerilim şebekeleri olarak adlandırılmaktadır.

Yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekeleri arasında köprü görevini üstlenen orta gerilim şebekeleri, genellikle küçük yerleşim yerleri ve endüstri bölgelerine enerji taşınması veya metropol diyebileceğimiz çok daha büyük yerleşim alanlarındaki dağıtım transformatörlerine enerji aktarımı için kullanılmaktadır.

İzolasyon derecesi sebebiyle konutlara direkt olarak aktarılamayan yüksek gerilim şebekesi akımı,genellikle şehirlerin girişlerindeki dağıtım trafolarına bağlananorta gerilim şebekeleri sayesinde konut, iş yeri, otel, hastaneve sanayi tesisi gibi birçok yapıya aktarılmaktadır.

Fortes Mühendislik, alanında uzman ekipleri ile orta gerilim taahhüt işlemlerinien kaliteli malzemeler ile gerçekleştirmektedir.

FortesMühendislik’in orta gerilim taahhüt işlemleri;enerji müsaadesini alınması, orta gerilim sistemlerinin projelendirilmesi, elektrik idaresi onay, takip ve tasdik işlemleri, yer altı ve yer üstü kablo dağıtımı ve tranşe hizmetleri, transformatör, orta gerilim hücreleri yerleşimi ve montajı, son olarak da enerji merkezi çözümleri ile tamamlanmaktadır.

 

Orta Gerilim Enerji Temini & Dağıtımı

Gerilim değeri 1kV ile 52 kV arasında olan orta gerilim enerji dağıtım sistemlerinde ilk olarak trafo gücüne karar verebilmek için güç hesaplaması yapılmaktadır. Sonrasında enerji müsaade belgesiiçin elektrik dağıtım şirketine müracaat edilmesi gerekmektedir. Enerji müsaade belgesi alındıktan sonra bu belge içeriğinde yer alan koşullara uygun olarak orta gerilim projesi çizilmektedir. Çizimi tamamlanan proje için daha sonra yetkili kurumdan onay belgesi alınması gerekmektedir.

 

Transformatör & Orta Gerilim Temini ve Tesisat İşleri

Transformatör merkezleri, üretilen elektrik enerjisinin önce iletim sistemine sonra da dağıtım şebekesine aktarılma işleminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir. Elektrik enerjisinin arz güvenirliği açısından da oldukça önemli olan bu merkezler,enerjiyi genellikle bir veya birden fazla yüksek gerilim iletim hattından almaktadır. Alınan bu enerji sonrasında orta ve alçak gerilim ile müşteri hatlarına dağıtılmaktadır.

Transformatör merkezleri; direk tipi, açık yer tipi ve bina tipi olmak üzere üç şekilde gruplandırılmaktadır.

Transformatör montajı ise standart ve özel trafo testlerinin yapılması, trafonun yerleştirilmesi, ön incelemenin yapılması, çalışma bağlantılarınınkurulması, ses düzeyinin denetlenmesi ve teknik yönetmelikler kapsamında topraklama işlemlerinin yapılması şeklinde uygulanmaktadır.

Test ve Devreye Alma İşleri

Test ve devreye alma işlemi proje uygulamasındaki son aşama olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada enerjilendirme yapılmadan önce bütün ekipmanlar prosedüre uygun olarak test edilmektedir. Elektrik enerjisiyle çalışan cihazların aktif duruma getirildikten ve sitemin herhangi bir sorun olmadan çalışır durumda olduğu tespit edildiğinde test işlemi tamamlanmış olur.

Enerji Müsaade Belgesi Temini ve Elektrik İdaresi Kabul İşleri

Enerji müsaadesi işlemi, herhangi bir yapıda kullanılmak üzere talep edilen enerjinin; hangi hat aracılığıyla,hangi şekilde alınacağı ve bu işlem sırasında nasıl bir hücre kombinasyonu tesis edileceği konularında uygulanacak olan standartların tespit ve tayin işlemlerini kapsamaktadır.

Enerji müsaadesi alındıktan sonra buradaki koşullara uyularak orta gerilim trafo projesi çizilir ve bu proje elektrik dağıtım şirketi onayına sunulmaktadır.Elektrik dağıtım şirketinin bu projeyi onaylaması durumunda ise en uygun ve en kaliteli malzeme tedariki yapılıp saha montajı gerçekleştirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş.

Elektrik ve Enerji Taahhüt İnşaat işlemlerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(0216) 370 60 10
[email protected]

© Copyright 2021 Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.