Orta Gerilim Elektrik Taahhüt İşleri

Orta gerilim şebekeleri 1000 volt (1 kV) ile 35 000 volt (35 kV) gerilimler arasındaki şebekelerdir. Bu şebekeler yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerinin birbirine bağlanması işleminde kullanılır. Yüksek gerilimlerin direkt olarak abonelere verilmesi izolasyon ve güvenlik açışından uygun değildir. Bu sebeple yüksek gerilimler uygun değerlere indirilerek orta gerilim şebekelerine bağlanır.

  • O.G. Enerji Temini & Dağıtımı
  • Enerji Müsaade Belgesi Temini ve Elektrik İdaresi Kabul İşleri
  • O.G. Bileşenleri ve Tesisat İşleri
  • Test ve Devreye Alma İşleri

Santrallerde üretilen elektrik enerjisi yüksek gerilim hatlarından indirgenerek orta gerilim hatlarıyla şehirlerin girişindeki dağıtım trafolarına bağlanır. Buradan kollara ayrılarak işletme ve bireysele hizmet edecek abonelere dağıtılır. Türkiye ’de kullanılan orta gerilim şebekelerinde 10, 15 ve 34,5 kV ’luk gerilimler kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan gerilim seviyesi 34,5 kV seviyesidir. Buna göre şu genellemeyi yapabiliriz. 10 km ’ye kadar olan uzunluklarda 3 ile 10 kV, 20 ile 30 km arasındaki uzunluktaki hatlarda 10-20 kV, 30 ile 70 km arasındaki uzaklıklarda 20-35 kV ’luk gerilimler kullanılması uygun olurken 70 km’yi geçen uzunluktaki hatlarda yüksek gerilimler kullanılmaktadır.

Yeni Trafo tesisi veya güç artırımı için ilk aşama ihtiyaç olan gücü hesaplayarak trafo gücüne karar verilir. Daha sonra Enerji Müsaade Belgesi müracaatı yapılmalıdır. Enerji müsaade belgesindeki şarta göre orta gerilim projesi çizilir ve onay için yetkili kuruma verilir. Dağıtım şirketinden bağlantı görüşü alınarak talep edilen enerjinin; hangi hat aracılığıyla, hangi şekilde alınacağı ve bu işlem sırasında nasıl bir hücre kombinasyonu tesis edileceği konularında uygulanacak olan standartların tespit ve tayin işlemlerini kapsamaktadır.


Şebeke dağıtım trafo merkezleri  Direk Tipi ve Beton Köşk Tipi merkezleri olmak üzere ikiye ayrılır.400kVA altındaki güçlerde Direk Tipi, 400k VA üzerindeki güçlerde Beton Köşk tipi trafo merkezleri kullanılmaktadır. Orta gerilimi alçak gerilim kademesine düşürerek alçak gerilimden enerji dağıtımını sağlamak için kullanılır. Orta gerilimin evlerde kullanılabilecek güçlere indirgenmesini sağlayan sistemde modüler orta gerilim hücreleri, trafolar ve trafo dağıtım panoları kullanılmaktadır.

Tesisat İşleri:

Tesisat işleri dağıtım şirketinden onaylatılan uygulama projesi kapsamında gerçekleştirilir. Dağıtım şirketinin gösterdiği dağıtım merkezi veya hattından bağlantı alınarak oluşturulacak tesisatın kurulumu için yapılan çalışmalardır. O. G. Hattı 2 farklı şekilde trafolara ulaşır. Bu hatlar Havai bir hattan trafoya bağlantı alınarak yapılan ve yer altından yapılan O. G. hattıdır. Bu çalışmalarda bağlantılar için orta gerilim tipi kablo başlıkları ve ek mufları kullanılmaktadır. Beton köşk ve içindeki elektriksel malzemeler için hem koruma hem de işletme topraklaması yapılır. Trafo, hücreler ve dağıtım panosu ya trafo köşkü içerinde muhafaza edilir ya da kapalı odalarda muhafaza edilir.

Test ve Devreye Alma işlemleri tüm tesisatın doğru bir şekilde yapılıp montajların tamamlanmasıyla birlikte yapılmakta olup enerjilendirme yapılmadan önce bütün ekipmanların prosedüre uygun olarak test edilmesidir. Test ve Devreye Alma işlemlerimizin akabinde test sonuçları değerlendirilip, ekipman veya teçhizata ait güvenli enerjilendirme ve işletme ömrü hakkında gerekli bilgiler test raporu ile sunulmaktadır. Trafo merkezine dağıtım şirketi enerji vermeden önce test sonuçları, kalibrasyon sonuçları ve topraklama test raporları sunulur. Bunun akabinde dağıtım şirketi kontrollüğünde son testler ve incelemeler yapılarak enerji verilir. Elektrik enerjisiyle çalışan cihazlar aktif duruma getirildikten ve sitemin herhangi bir sorun olmadan çalışır durumda olduğu tespit edildiğinde test işlemi tamamlanmış ve trafo merkezi devreye alınmış olur.

Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş.

Elektrik ve Enerji Taahhüt İnşaat işlemlerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(0216) 370 60 10
[email protected]

© Copyright 2021 Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.