KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU VE SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş.  (bundan sonra “FORSEL” olarak anılacaktır), işbu sözleşmeyi kabul eden elektrikli vasıta kullanıcıları müşterilere (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) şarj hizmet noktaları aracılığı ile (bundan sonra “Hizmet Noktası” olarak anılacaktır) elektrikli vasıtalarını şarj etmeleri için işbu sözleşme kapsamında elektrik sağlamayı taahhüt etmektedir. Elektrik ikmalini sağlamak için müşteriler cep telefonlarına indirecekleri bir mobil uygulama kullanacaklardır (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır).

İşbu sözleşmede FORSEL ve MÜŞTERİ, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır.

  1. BAŞVURU VE ÜYELİK

2.1 Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.

2.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir. 5.4.2’deki istisnalar saklıdır.

2.3 Müşteri toplam işlem servis ücretini bu uygulamadan ödeyecektir.

  1. UYGULAMANIN KULLANIMI

3.1 Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra “Start”” onaylama butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, seçtiği adresteki elektrikli şarj ünitesine işlemi başlatma emri gönderilir. Bu başlama komutu Forsel merkezine ulaşır. Forsel merkez bu komutu hizmet noktasındaki şarj cihazına gönderir. Başlat komutu ulaşan Forsel hizmet noktasındaki cihaz elektrikli araca elektrik yüklemeye başlar.

3.2 Forsel yönlendirilen hizmet noktasına ait bilgilerin (tahmini dolum süresi, cihazın o anki durumu vb.) gerçeği yansıtması adına elinden gelen azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

3.3 Müşteri hizmet noktasındaki şarj cihazlarının kullanımında azami ihtimamı gösterecektir.

3.4 Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği servis alımının bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

3.5 Müşteri servis tutarını FORSEL uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını veya banka kartını kullanarak ödeyebilir (“Online Ödeme Yöntemi”).

3.6 Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır. Müşteri bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

3.7 Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılmaması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

3.8 Müşteri’nin kredi kartı bilgileri Forsel tarafından herhangi bir şekilde bilinmemekte, ödeme altyapısı Wirecard tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle Müşteri, kredi veya banka kartı bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından çalınması veya herhangi bir şekilde ele geçirilmesinden Forsel’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Müşteri, Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 Müşteri “Hizmet noktasından” almış olduğu hizmete ilişkin ödemeyi uygulamaya kaydetmiş olduğu kredi veya banka kartı ile yapabilir. Bu alımlarda, alım fiş/faturası Forsel tarafından düzenlenir. Bu tür hizmetlerde Forsel, hizmetlere ilişkin uygulama kullanım hizmet bedelini Müşteri’den tahsil edebilir.

3.11 Müşteri’nin akıllı cep telefonunun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgileri üçüncü şahıslarca ele geçirilemez. Ancak Müşteri’nin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına derhal Forsel’e bildirimde bulunarak, uygulamaya girilen bilgilerin silinmesini talep etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece Forsel ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Forsel’in sorumlu tutulamayacağını Müşteri, kabul ve taahhüt etmektedir.

3.12 Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu hizmet noktalarını, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden Forsel’e bildirebilir ve fakat Müşteri Forsel’i, hizmet noktalarındaki şahısların davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama, yalnızca Hizmet noktasından hizmetlerin müşteriye teslimini sağlayan veya Müşteri’lere enerji ile hizmet sağlayan bir platformdur. Forsel, Müşterilerin şikayetleri doğrultusunda hizmet noktalarına gerekli uyarıları yapabilir ve benzer hataları tekrarlayan hizmet noktalarının iş ilişkisini kesebilir.

3.13 Müşteri, Forsel’in ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.14 Müşteri’ye sunulan hizmetin tutarı sadece Forsel tarafından uygulama üzerinden tahsil edilmektedir.

3.15 Müşteriye, Uygulama üzerinden hizmet noktasında temin ettiği hizmet ile ilgili ücret iadesi ancak; Müşteriye verilen hizmetin tamamlanmadan kesilmesi; veya Hizmet noktasında işlemin eksik kalması veya başlamadan kesilmesi nedeniyle ilgili Hizmet noktasının onayının alınması koşuluyla yapılacaktır.

3.16 Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Forsel Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

3.17 Forsel’in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Forsel doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.18 Forsel, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve Müşteri tarafından kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.19 Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak hizmet noktası ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Forsel’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.20 Müşteri, Uygulama aracılığıyla Forsel tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilere karşı korunması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.21 Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, Forsel ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığı üzerindeki haklarını ihlal eden nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.22 Uygulama üzerinden hizmet noktasına ait ürün/hizmetinin Müşteriye sunulması konusunda Forsel sadece bir aracı kurum olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşleri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle Müşteriye vermiş olduğu zararlara ilişkin olarak Forsel’in Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.23 Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm hizmetlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.24 Uygulama üzerinden verilen hizmetler, hizmet noktasının o anki teknik yeterlilik mevcudiyetiyle sınırlıdır.  Bu itibarla Müşteri hizmet almak istediği hizmet noktasında uygulamada belirtilen teknik hususların bulunmayabileceğini bildiğini, uygulama içerisinde yer alan teknik verilerin bilgilendirme amaçlı olduğunu, Forsel’in hizmet noktasına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadığını ve bu hususu kabul ettiğini Müşteri kabul beyan ve taahhüt eder.

3.25 Uygulama üzerinden hizmete sunulan hizmet noktasına ait ürün/hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkı hizmet noktası ve Forsel’e  aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Forsel, müşterileri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmeti sağlayabilir. Uygulama üzerinden hizmet noktasının hizmete sunduğu teknik alt yapının o anki durumuna ilişkin açıklama yapılmasına dair Forsel gerekli özeni gösterecektir ancak hizmet noktasının hizmet anındaki eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak hatalardan, problemlerden veya zararlardan Forsel  sorumlu değildir.

3.26 Müşteri, Hizmet noktasındaki cihazlara bilerek veya bilmeyerek vermiş olduğu zararlardan sorumlu olup, zararın karşılığını tazmin etmekle mükelleftir.

  1. SONA ERME

4.1 Müşteri, Forsel üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;

4.1.1 [email protected]  adresine elektronik posta göndererek,

4.1.2 (0216) 370 60 10 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

5.1 Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler

Forsel, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

5.1.1 Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).

5.1.2 Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.

5.1.3 Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.

5.1.4 Teslimat sonunda hizmet noktasına verilen oylama bilgisi ve yorumlar.

5.1.5 Uygulama içindeki “Öneri ve Şikayet” bölümünde iletilen yorumlar.

5.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Forsel, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:

5.2.1 Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla).

5.2.2 Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.

5.2.3 Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.

5.2.4 Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.

5.2.5 Forsel’ in , hizmetler ile ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamak

5.2.6 Forsel, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan [email protected] adresine mail atarak vazgeçebilir.

5.3 Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği

5.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya bizzat belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

5.3.2 Forsel, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.

 

 

5.4 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar

5.4.1 Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir: (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, (iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

5.4.2 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Forsel’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak Forsel üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.3 Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.

5.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler

5.5.1 Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, Uygulama üzerinde güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz.

5.5.2 Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda Forsel Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

5.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir.

  1. DİĞER ŞARTLAR

6.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Forsel ‘in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Forsel’e aittir. Müşteri, Forsel Hizmetleri’ni, Forsel bilgilerini ve Forsel ‘in telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri Forsel ‘in izni olmaksızın, Forsel’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.1.2 Forsel ‘in; Forsel Hizmetleri, Forsel bilgileri, Forsel telif haklarına tabi çalışmaları, Forsel ticari markaları, Forsel ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

 

6.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Forsel, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Forsel, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Forsel için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Forsel’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Forsel ‘in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Forsel, Müşteri’nin işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Forsel Hizmetleri’ne ilişkin  kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6.6. FORSEL’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Forsel’in kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Forsel’i yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

FORSEL AĞ HİZMETLERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE-1

 

Taraflar

Satıcı Bilgileri:

Ünvanı: Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş.

Adresi: Cevizli, Tugay Yolu Cad. No: 20A, Ofisim İstanbul Plaza, A Blok Kat:16, 34846 Maltepe/İstanbul

Vergi Dairesi /No: Kartal VD / 3881480442

MERSİS No: 0388148044200001

Telefon: (0216) 370 60 10

E-Posta: [email protected]

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi: [email protected]

Alıcı Bilgileri:

Adı/Soyadı veya Ünvanı:

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi /No:

Adresi:


Telefon:

MADDE-2

 

Sözleşmenin Kapsamı ve Amacı

İşbu Şarj İstasyon Ağı ve paylaşımlı priz ağı ve taşınabilir şarj cihazları ağı (“Ağlar”) Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirketimiz Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş.’nin (“Forsel” “Şirket”veya “Satıcı”) web sitesi olan www.forsel.com.tr sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan Forsel’e üyeler (“Alıcı” veya “Kullanıcı”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Forsel’in sahip olduğu ağların bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından elektrikli araç şarj istasyonları ile elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak, paylaşımlı prizler ile genel amaçlı enerji kullanımını sağlamak ayrıca taşınabilir şarj cihazları ihtiyacını karşılamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla mesafeli olarak akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de, Forsel ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-3

 

Sözleşme Konusu Hizmetler

İşbu sözleşme konusu Hizmetler Şirket tarafından elektrikli araç şarj istasyonu ve paylaşımlı priz ve taşınabilir şarj cihazlarının Üyeler kullanılmasını sağlayan hizmetlerdir.

 

 

MADDE-4

Genel Hizmet Şartları

Sitenin hak sahibi ve site üzerinde tasarruf yetkisi Forsel’e aittir. Forsel site üzerinde dileği zaman dileği şekilde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı siteye erişmekle ve siteyi kullanmakla kullanım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Forsel internet sitenin kullanımına geçici ya da sürekli son verme, kişisel sayfayı kapatma, kullanıcı ya da üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri üye ve kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma, verilerini sistemden silme, herhangi bir resmi makamdan üye ve kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da bilgi talebi gelmesi durumunda her türlü bilgiyi araştırma, açıklama, kullanıcı ve üyenin sitenin sisteminin de çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik saldırı yaptığını tespit halinde üye ve kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

Forsel internet sitesinin virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma amaçlı gereken tedbirleri almış olmakla birlikte, kullanıcı kendi güvenliğini sağlamak amacıyla virüs koruma sistemini kullanmakla yükümlü olup, oluşabilecek hata ve zararlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İnternet sitesinin başkaca sitelere yönlendirilmek üzere link vermesi durumunda ilgili internet sitesini kullanım koşularına uygun davranmak kullanıcının sorumluluğundadır. İnternet sitesindeki kullanım koşulları sadece Forsel internet sitesini kapsamaktadır. Forsel kullanım koşullarına uygunluğunu denetlememekte olup bu husustaki tüm sorumluluk üyeye aittir.

Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşmadan internet sitesini ziyaret edebilmekle birlikte siteye erişim sağlandığında erişmek için kullanıcının iletişim verileri ve erişime dair analiz yapmayı sağlayacak bilgiler üretilip kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir, kişisel olmayan ziyaret sayısı, sitede geçirilen süre, görüntülenen sayfalar gibi veriler otomatik olarak hesaplanabilir ve sitesinin içeriğini geliştirmek amacıyla bu veriler kullanabilir ve paylaşılabilir. Bu hallerde iletişim bilgileri veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımına kullanıcı peşinen kabul etmiş olup işlemler kişisel verilerin korunması yasası kapsamında gerçekleştirilecektir.

İnternet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ya da üçüncü kişilerden alınan veya çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı sonucu elde edilen kişisel verileriniz gizlilik politikası kapsamında korunmaktadır.

Alıcı, Forsel üzerinden satın aldığı hizmet/ürün ücretlerini yine Forsel mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden kredi kartı ile öder. Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ilgili hizmet veya ürün bedelini Forsel’e ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü Forsel’e iade etmesi; Alıcı’nın hizmet satın alması durumunda ise hizmet ifa edilmiş ise bedelini Forsel tarafından uygun görülecek başka bir ödeme yöntemi ile ödemesi zorunludur.

Sözleşme konusu ürüne veya hizmete ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün ya da satın alınan hizmete konu aracın teslim alınacağı/edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere her türlü hukuki risk, Alıcı ’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Forsel’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Forsel, işbu sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan hizmetlerin ifa süresi hakkında bir garanti vermemektedir.

Forsel, rezervasyon tarihi ve saatini değiştirme haklını saklı tutar.

Alıcının şarj istasyonuna ya da paylaşımlı prizlere ya da taşınabilir şarj cihazlarına zarar verdiğinin tespiti durumunda bu zarar Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE-5

 

Sözleşme Genel Hükümleri

Forsel, kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in veya “Ürün” ün “Alıcı’’ya sunulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu Hizmet ’in veya Ürün’ün temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Forsel tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Alıcı ve Forsel işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-6

 

Ücretler ve Ödeme

Yapılacak işlemler ve ücretler ile ilgili uygulamada verilen ücretler son fiyatlardır.

Ödemeler, Forsel üzerinden Masterpass’in sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir.

MADDE-7

 

İptal ve İade Koşulları

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının Forsel’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Alıcı, hizmeti almadan önce Forsel’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, Forsel’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve Forsel’in geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesi’nde ve mobil uygulamasında ilan edilecektir. Bunların yanı sıra tarifelerdeki hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca Forsel tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE-8

 

Alıcı’nın Bilgilendirilmesi

Alıcı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme metni ile Sözleşme konusu Hizmet ’in temel nitelikleri, Forsel’in iletişim bilgileri, hizmet ücretinin hesaplanması, cayma hakkının kullanım esası, şartı, süresi ve usulü, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve e-posta bilgisi, cayma hakkından faydalanılamayacak haller, cayma hakkının kaybedileceği haller, uyuşmazlık halinde başvuruların Tüketici Mahkemesi, İl Tüketici Hakem Heyeti veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacağı hususlarında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve t

aahhüt eder.

MADDE-9

 

Cayma Hakkı’nın Kullanımı

Şirketimiz mevcut koşullarda belirlediği ödeme sistemleri; Paket Sistemi ve Kullanım sonrası ödeme şeklinde gerçekleşmekte olup;

Paket sistemi: Kullanıcı, Şirket tarafından belirlenen paketlerden birini önceden ödeyerek satın alır ve paket için belirlenen süre boyunca paketin içeriğinde yer alan sınırlar dahilinde hizmetten yararlanılmaktadır.

Kullanım sonrası ödeme: Kullanıcı, şarj istasyonu ağından şarj hizmeti alması sonrasında Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan ödeme aracından (kredi kartı, debit kart vb) otomatik olarak hizmetin bedeli tahsil edilmektedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesi’nin (ğ) bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” istisna kapsamında tutulmuştur. Web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen şarj hizmeti alındığı anda elektronik ortamda ifa edilmiş sayılacağından, Kullanıcı, Kullanım Sonrası Ödeme Sisteminde cayma hakkını kullanamayacaktır.

Kullanıcıların Paket sistemi ile hizmetlerden yararlanması durumunda ise mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, paket sistemi ile hizmet aldığı süre zarfında tüketmiş olduğu paket tutarını ödemekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması için tüketicinin 14 (on dört) günlük süre içerisinde Şirket’e telefonla, e-postayla veya yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

MADDE-10

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı, Hizmetler’in, Forsel uygulamasının ve burada belirtilen herhangi bir Forsel ekipmanının, her zaman, Forsel’in özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Hizmet’i, Hizmet ürünlerinin herhangi bir parçasını ya da herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Hizmet ekipmanının üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetlerin kullanımı kullanıcıya Forsel’in ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Forsel’in önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Kullanıcı’dan tahsil edilen zararlar karşılığında Taşıt’ın ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin Kullanıcı’ya/Şüpheli’ye geçmesi söz konusu değildir.

Her halde Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde bulunan her türlü veritabanı, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kendisi, kodları ve işbu maddede belirtilen hususların kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen veya başkaca şekilde kullanımı, çoğaltılması, değişiklik yapılması, harici bir saklama alanına yüklenmesi, dağıtımı, tekrar yayınlanması, uyarlanması, ilgili fiillerin teşviki ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam altında olursa olsun bu fiillerin sonucunu doğuracak hareketlerde bulunulması kat’i surette yasaklanmış olup Alıcı işbu fiillerinden kaynaklanan her türlü zararından sorumludur.

 

MADDE-11

 

Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Mesafeli Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle doğacak zararlardan yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet (deprem, yangın, sel, su baskını, fırtına, hortum şiddetli soğuk, toprak kayması, çığ, volkan patlaması vs.), isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar (her türlü siber saldırı; kötü amaçlı yazılım, DDoS, DoS, SQL injection vs.) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

 

 

MADDE-12

 

Uyuşmazlık Çözümü ve Mahkemelere Başvuru

Kullanıcı, sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için görevli ve yetkili mahkemelere veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş.

Elektrik ve Enerji Taahhüt İnşaat işlemlerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(0216) 370 60 10
[email protected]

© Copyright 2021 Forsel Elektrik Enerji İnşaat A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.